Akkoord

Kis Haarkleuring Adviestool

Deze Kis haarkleuringtool adviseert je in 3 korte stappen hoe je je gewenste haarkleuring resultaat kan creƫren. Voor de juiste dosering en zorgvuldige mengverhoudingen van de verschillende componenten van de kleurmassa, heeft KIS - Haircare een kleurdiagnose systeem voor KIS KeraCream Color ontwikkeld. Op basis van de opgegeven originele haarkleur, de huidige haarkleur en de gewenste haarkleur, verstrekt KIS - Haircare een recept voor de juiste dosering en samenstelling van de verschillende componenten om tot het gewenste resultaat te komen. De KIS Keracream Color tool van KIS - Haircare is slechts een hulpmiddel om tot de juiste receptuur te komen. De basis voor elke haarkleuring is een juiste diagnose. KIS - Haircare betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van informatie via het kleurdiagnose systeem voor KIS KeraCream Color, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Het uiteindelijke resultaat kan afwijken van de gewenste haarkleur. KIS - Haircare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze KIS Keracream Color tool of het betreffende advies of product zou ontstaan. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. KIS KeraCream Color is voor professioneel gebruik en men dient te allen tijde de gebruiksaanwijzingen van de gebruikte producten in acht te nemen.